Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti oikeuksia, jotka on lailla säädelty kuuluvaksi jokaiselle. Oikeuksiin liittyy aina kuitenkin myös velvollisuuksia, ja vaikka jokamiehenoikeudet ovat Suomessa poikkeuksellisen laajat verrattuna moneen muuhun maahan, ei ihan kaikki ole kuitenkaan sallittua. Tästä syystä luonnossa liikkujan onkin hyvä perehtyä jokamiehenoikeuksiin, mitä saa ja mitä ei saa tehdä sekä mitä tulee ottaa huomioon esimerkiksi leiriytyessä tai luonnon antimista nauttiessa. Näin jokainen voi omalla toiminnallaan tukea sitä, että luonnossa liikkuminen on kaikille turvallista ja miellyttävää.

Liikkuminen

Luonnossa voi liikkua jalan, pyöräillen, ratsain tai hiihtämällä kysymättä maanomistajalta lupaa. Liikkuessa ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa kasvillisuudelle tai maaperälle. Kotirauhaa täytyy muistaa kunnioittaa. Kotirauhan piiriin kuuluvat pihat ja muut asuinalueisiin rinnastettavat, kuten mökit ja asuntovaunut tai muut asutut alueet. Piha-alueita ei ole sallittua käyttää kulkureittinä. Kotirauhan rikkomista on esimerkiksi liikkuminen toisen piha-alueella ilman lupaa ja metelöinti. Viljellyillä pelloilla ei tule myöskään kulkea kesäaikaan, sillä tämä voi aiheuttaa haittaa viljelyksille. Talvisin liikkuminen pelloilla on sallittua lumen päällä.

Leiriytyminen

Leiriytyminen teltassa, veneessä tai autossa on melko kattavasti sallittua jokamiehenoikeuksien ansiosta. Kuten liikkuessakin, myös leiriytyessä on otettava huomioon kotirauha, eli telttaa ei saa mennä pystyttämään kenenkään pihamaalle ilman lupaa. Leiriytyminen tulee toteuttaa niin, että maaperää tai luontoa ei vahingoiteta. Lyhytaikainen oleskelu ja leiriytyminen on sallittua, mutta mikäli mielit pysyä samassa paikassa kauemmin, on maanomistajan kanssa tarpeen neuvotella, sillä mitä kauemmin samassa paikassa leiriytyy, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että maaperään jää jälkiä tai luonto kärsii tästä.

Mitä luonnosta saa ottaa ja mitä ei

Jokainen varmasti tietää, että marjojen poimiminen metsästä on sallittua, samoin sienestys. Puista tai pensaista maahan pudonneita oksia saa kerätä, mutta puita ei saa kaataa eikä oksia taittaa, ei edes silloin jos puu tai pensas näyttäisi kuolleelta. Käpyjä ja terhoja saa myös kerätä maasta, mutta sammalta tai jäkälää ei saa ottaa kysymättä lupaa. Maa-aines, kuten sora tai kivet, ovat myös kiellettyjen listalla. Kukkia tai kasveja saa poimia, kunhan varmistuu siitä, että ne eivät ole rauhoitettuja. Rauhoitettujen kasvien lista vaihtelee hiukan alueittain.

Tulenteko ja roskaaminen

Avotulen tekoon luonnossa tarvitaan maanomistajan lupa. Retkikeittimen käyttäminen kuitenkin on sallittua, sillä se on irrallaan maasta ja näin ollen sitä ei katsota avotuleksi. Kaikessa tulenteossa on kuitenkin muistettava tarkastaa metsäpalovaroitukset ensin, sillä metsäpalovaroituksen ollessa voimassa avotulta ei saa tehdä edes maanomistajan luvalla. Roskaaminen on kiellettyä, ja roskaajalla on velvollisuus siistiä roskaamansa alue. Roskaamiseksi katsotaan kiinteiden ja nestemäisten aineiden jättäminen maastoon tai kaataminen maahan sekä esimerkiksi erilaisten laitteiden, koneiden tai ajoneuvojen hylkääminen maastoon tai muulle niille kuulumattomalle paikalle.

Lemmikit ja ratsastaminen

Koiran tai kissan kanssa on mahdollista lähteä luontoon. Pääsääntönä kuitenkin on, että lemmikit tulee pitää hihnassa. Koiria saa pitää vapaana maanomistajan luvalla, mutta ei kuitenkaan riistaeläinten pesimäaikana. Koiraa ei siis saa pitää vapaana 1.3–19.8 välisenä aikana luonnossa ollenkaan. Kissaa ei saa pitää vapaana muualla kuin omalla pihalla. Ratsastaminen on sallittua luonnossa, mutta mikäli siitä aiheutuu tavallista suurempaa vahinkoa ympäristölle, tulee asiasta sopia maanomistajan kanssa. Hevosten kaviot rikkovat herkästi maan pintamateriaalin, ja tämän vuoksi ratsastus esimerkiksi yleisillä kuntopoluilla on kielletty.

Metsästys ja kalastus

Kalastaminen mato-ongella on sallittua, kunhan ei mene ongelle vaelluskalavesistön virtauksiin tai koskiin. Mato-ongella tai pilkkien suoritettava kalastus on kaikille maksutonta, mutta viehekalastukseen tarvitaan maksullinen kalastuslupa. Metsästäminen onnistuu ainoastaan maanomistajan luvalla. Pelkkä maanomistajan lupa ei kuitenkaan yleensä riitä, vaan lisäksi tarvitsee suorittaa metsästäjän tutkinto ja noudattaa rajoituksia koskien riistaeläinten pyyntiaikaa. Metsästyksen tulee olla aiheuttamatta vaaraa muille ihmisille tai kenenkään omaisuudelle. Riistaeläinten häiritseminenkin on kielletty. Metsässä liikkujan on syytä muistaa myös olla tahallaan häiritsemättä metsästäjiä. Normaali liikkuminen metsässä ei yleensä ole haitaksi metsästykselle.

Poikkeuksia ja muistettavaa

Jokamiehenoikeuksiin liittyy tiettyjä poikkeuksia, yleensä koskien lähinnä erityisiä alueita. Luonnonpuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on yleensä tiukemmat rajoitukset liittyen esimerkiksi leiriytymiseen tai kasvien keräämiseen. Kun retkikohde on päätetty, kannattaa ennakkoon tutustua kyseisen kohteen sääntöihin. Toinen jokamiehenoikeuksia rajoittava paikka on yleiset uimarannat, jotka ovat toki jokaisen käytössä vapaasti, mutta usein leiriytyminen rannalla on kielletty. Myös koiran pitäminen ja ratsastus yleisillä rannoilla on kiellettyä. Uiminen sekä vesillä ja jäällä liikkuminen kuuluvat myös jokamiehenoikeuksiin, mutta rakennelmilla, kuten laitureilla, voi olla niiden käyttöä koskevia rajoituksia.

Kaikessa luonnossa liikkumisessa tulee ennen kaikkea kunnioittaa luontoa ja pyrkiä välttämään tarpeetonta häiriötä tai vahinkoa kasveille ja eläimille. Suomen luonto on upea ja monipuolinen vuodenaikojen vaihteluineen, ja jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen nauttimisen. Ne ovat ainutlaatuinen asia maailmassa, ja jokaisen tehtävä on pyrkiä omalla toiminnallaan turvaamaan niiden säilyminen myös tulevien sukupolvien nautittavaksi. Pääsääntönä jokamiehenoikeuksissa on, että liikkua ja oleilla saa melko vapaasti, kunhan siitä ei aiheudu haittaa niin ympäristölle kuin maanomistajallekaan. Mikäli joku asia mietityttää, löytyy lisätietoa jokamiehenoikeuksista esimerkiksi ympäristöministeriön nettisivuilta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top